FILAVLOG HERTOGPOST 2021

Beste postzegelvrienden en geïnteresseerden van HERTOGPOST 2021.

Over zes weken is het zover. HERTOGPOST 2021 opent haar deuren voor alle postzegelverzamelaars in ’s-Hertogenbosch op 16 t/m 18 december 2021 in de Brabanthallen. Speciale verzamelingen van postzegelverzamelaars worden tentoongesteld, die onder andere betrekking hebben op het thema “Herwonnen Vrijheid 1940 – 1945”. Ook het aanbod van exposanten en standhouders is breed te noemen. Elke bezoeker heeft als postzegelverzamelaar een zeer ruime keuze in het aanbod. Hierbij ingesloten treft u de verwijzing aan naar de FilaVlog van Jeffrey Groeneveld, welke deze keer een heel bijzondere bijdrage heeft over HERTOGPOST 2021. Er is een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar via het bekende YouTube kanaal. Klik op een van beide links en u wordt meteen doorgeleid naar de desbetreffende website.

Dear stamp friends and interested parties of HERTOGPOST 2021.

It will be in six weeks. HERTOGPOST 2021 opens its doors to all stamp collectors in 's-Hertogenbosch on 16 to 18 December 2021 in the Brabanthallen. Special collections of stamp collectors are exhibited, which relate, among other things, to the theme “Regained Freedom 1940 – 1945”. The range of exhibitors and dealers are also broad. As a stamp collector, every visitor has a very wide choice in the range. Enclosed you will find the reference to Jeffrey Groeneveld's FilaVlog, which this time has a very special contribution about HERTOGPOST 2021. There is a Dutch and an English version available via the well-known YouTube channel. Click on either link and you will be immediately redirected to the relevant website.

Liebe Briefmarkenfreunde und Interessierte von HERTOGPOST 2021.

In sechs Wochen ist es soweit. HERTOGPOST 2021 öffnet vom 16. bis 18. Dezember 2021 in den Brabanthallen seine Türen für alle Briefmarkensammler in 's-Hertogenbosch. Ausgestellt werden Sondersammlungen von Briefmarkensammlern, die sich unter anderem auf das Thema „Wiedergewonnene Freiheit 1940 – 1945“ beziehen. Auch das Aussteller Spektrum und Briefmarken-Händler ist breit gefächert. Als Briefmarkensammler hat jeder Besucher eine sehr große Auswahl im Sortiment. Anbei finden Sie den Hinweis auf Jeffrey Groenevelds FilaVlog, der diesmal einen ganz besonderen Beitrag zu HERTOGPOST 2021 hat. Über den bekannten YouTube-Kanal ist eine Niederländische und eine Englische Version verfügbar. Klicken Sie auf einen der beiden Links und Sie werden sofort auf die entsprechende Website weitergeleitet.


Nederlandse versie 1 * Dutch version 1 * Niederländische Version 1

www.youtube.com/watch?v=fF20Elihxdk

Nederlandse versie 2 * Dutch version 2 * Niederländische Version 2

www.youtube.com/watch?v=1kEDjq2MYHM&t=2s


Engelse versie 1 * English version 1 * Englische Version 1

www.youtube.com/watch?v=dnDqG7boZwY

Engelse versie 2 * English version 2 * Englische Version 2

www.youtube.com/watch?v=GwLOMBHKN8g&t=3s