...hertogpost 2021 'S-HERTOGENBOSCH...
Voortbordurend op het succes van de MULTILATERALE HERTOGPOST 2017 zullen wij ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging in 2021 een grote postzegeltentoonstelling organiseren in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.

HERTOGPOST 2021 is een Nationale Postzegeltentoonstelling in de wedstrijdcategorieën I en II met exposanten uit binnen- en buitenland. Een deskundig jurycorps zal de inzendingen in de wedstrijdklasse beoordelen aan de hand van het nieuw aangepaste KNBF tentoonstellings-reglement, dat is geschoeid op de internationale en Europese FEPA/FIP reglementen. Alle tentoonstellingsklassen zijn welkom tijdens deze HERTOGPOST 2021. Deze zijn Traditioneel, Postgeschiedenis, Postwaardestukken, Fiscale Filatelie, Thematisch, Luchtpost, Open Filatelie, Prentbriefkaarten, Een Kader, Maximafilie en Literatuur.

Naast de postzegeltentoonstelling zal ook een grote postzegelshow plaatsvinden met Europese standhouders, postadministraties en veilinghuizen. Het evenement vindt plaats gedurende drie dagen, op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 2021,

en wel in verschillende ruimten van de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Er zal een bijzondere “Schatkamer van HERTOGPOST” aanwezig zijn met sublieme verzamelingen. Onder andere betreft dit inzendingen die niet meer kunnen deelnemen in wedstrijdverband omdat zij al eerder verschillende keren nationaal en/of internationaal met de hoogste onderscheidingen zijn bekroond.

Tijdens de drie dagen zullen verschillende thema’s worden uitgelicht. Welke deze zijn blijft nog even een verrassing….

Heeft u interesse om mee te doen als exposant, standhouder, veilinghuis, vereniging en/of organisatie: kijk op onze website: www.hertogpost-event.nl en/of stuur een mail naar info@hertogpost-event.nl. Op deze website zijn de inschrijfformulieren voor deelname aan de tentoonstelling te downloaden.